Blog

Omatoimiharjoittelu – Kehitystä urheilijoiden ehdoilla

19.6.2023

Kesä on jo täällä, ja monet urheilijat pääsevät nauttimaan ansaitusta tauosta kilpailuista ja joukkueharjoituksista. Kohta alkava omatoimiharjoittelujakso tarjoaa kuitenkin loistavan tilaisuuden kehittää taitoja ja valmistautua tuleviin koitoksiin. Tarkastelemme kesän omatoimiharjoittelua valmentajan näkökulmasta ja jaamme viisi vinkkiä tehokkaaseen ja motivoivaan harjoitteluun.

🎯 1. Aseta tavoitteet

Kesän omatoimiharjoittelun alussa on hyödyllistä keskustella urheilijoiden kanssa ja asettaa yhdessä selkeät ja realistiset tavoitteet. Miettikää sitä, mitä he haluavat saavuttaa kesän aikana ja miten se palvelee heidän pidemmän aikavälin tavoitteitaan. Tavoitteiden asettaminen auttaa urheilijoita keskittymään harjoitteluun ja pysymään motivoituneina. Urheilijakortin kehityssuunnitelman taakse voittekin kirjata ylös sekä omatoimijakson että koko kauden tavoitteet.

📝 2. Tehkää harjoitusohjelma

Laadi yhdessä urheilijoiden kanssa selkeä harjoitusohjelma kesän ajaksi. Voitte jakaa asetettujen tavoitteiden pohjalta harjoitusjaksot eri osa-alueisiin, esim. voima, kestävyys, nopeus, tekniikka. Muistakaa sisällyttää ohjelmaan myös riittävästi lepoa ja palautumista, jotta suorituskyky paranee ja loukkaantumisriski vähenee.

🌞 3. Monipuolista ja hauskaa

Rohkaise urheilijoita kokeilemaan uusia harjoitusmuotoja ja -ympäristöjä kesällä. Hyödynnä erilaisia ulkoliikuntavälineitä tai vaikkapa luonnon elementtejä. Esimerkiksi juokseminen hiekkarannalla, maastopyöräily, rullaluistelu tai uiminen järvessä voivat tuoda vaihtelua harjoitteluun ja pitää sen mielenkiintoisena.

📊 4. Seuraa edistymistä

Seuraa urheilijoiden edistymistä omatoimiharjoittelun aikana. Kannusta heitä pitämään harjoituspäiväkirjaa, johon he voivat kirjata suorituksiaan ja havaintojaan. Säännöllinen päiväkirjan tarkastelu auttaa urheilijoita tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan.

💬 5. Pidä yhteyttä

Vaikka urheilijat harjoittelevatkin itsenäisesti, pidä yllä säännöllistä kommunikaatiota heidän kanssaan. Keskustele heidän tavoitteistaan ja tarjoa arvokasta tukea etänä. Ohjaus, rohkaisu ja palaute auttavat urheilijoita pysymään keskittyneinä ja käsittelemään mahdollisia huolenaiheita. Vahva valmentaja-urheilija -suhde on tärkeä myös omatoimiharjoittelun aikana.

🧠 Kokeilkaa mielikuvaharjoittelua

Ylimääräisenä vinkkinä kesän omatoimiharjoittelussa on hyvä tilaisuus tukea myös urheilijoiden mentaalista valmennusta. Kannusta urheilijoita kokeilemaan mielikuvaharjoittelua. He voivat kuvitella itsensä onnistumassa tavoitteissaan tai unelmissaan. Mielikuvaharjoittelu voi parantaa keskittymistä, taitoja ja lisätä itseluottamusta. Muistuta myös heitä nauttimaan kesästä, rentoutumaan ja lataamaan akkuja.


Menestystä kesän omatoimiharjoitteluun ja valmennustyöhön!

P.S. Älä unohda itse levätä 😎