Blog

Harjoittelemalla kuviot kohdilleen

14.6.2023

Esittelyssä työharjoittelijat Eetu ja Olli

LAB ammattikorkeakoulusta saapuneet harjoittelijat Eetu ja Olli toimivat tämän kesän CoachToolsilla markkinoinnin parissa. Kaksikko opiskelee toista vuotta kansainvälisen talouden linjalla, pääaineenaan he opiskelevat markkinointia ja toivovatkin oppivansa käytännön taitoja harjoittelun aikana. CoachTools otti osaa LAB ammattikorkeakoulun järjestämään luovan ongelman ratkaisun kurssiin kevään opintojaksolla, jonka kautta opiskelijat pääsivät tutustumaan ja ratkaisemaan markkinointiin liittyviä suurempia kokonaisuuksia kurssityönään opettajan ja toimeksiantajan avustuksella.

”Tällainen toiminta herättää mielenkiintoa ja kasvattaa motivaatiota. Kurssityönämme teimme vaikuttajamarkkinointi -kampanjan. Tuntuu, että pääsi kärryille yrityksestä eikä työ valunut hukkaan, kuten muilla kursseilla.”

– Olli

”Toivon pääseväni tekemään paljon käytännön asioita markkinointiin liittyen harjoittelun aikana. Kiinnostukseni urheilua kohtaan on suuri, ja mahdollisuuden auettua tuntui luonnolliselta tulla suorittamaan harjoittelu CoachToolsille.”

– Eetu

 

Selkeä valinta

Työharjoittelun kulmakivinä Ollille ja Eetulle olivat monipuolisuus markkinoinnin eri osa-alueissa, motivoiva ilmapiiri ja luottamus projektien toteuttamiseen. Huolimatta Eetun ja Ollin vähäisestä työkokemuksesta markkinoinnin parissa, päätimme antaa pojille vastuuta ja vapautta tasapuolisesti projektien toteuttamiseen. Eetun ja Ollin yhteistyö projektien parissa onkin lähtenyt odotetun saumattomasti liikkeelle.

”Alusta pitäen neuvottelimme hyvässä hengessä ja pallottelimme ideoita mahdollisista projekteista, joita voisimme harjoittelumme aikana toteuttaa. Ilmapiiri tuntui rennolta ilman hierarkiallisia olosuhteita mikä tarjosi kevyen kynnyksen haasteiden esille tuontiin. Perehdytyksemme yritykseen ja työtehtäviin oli kattava. Aloitimme ensimmäisellä viikolla käymällä läpi CoachToolsin markkinoinnin kokonaisuutta. Ilman tätä olisi ollut erittäin vaikea ruveta toteuttamaan yhdessä suunniteltuja projekteja. Avoimuus ja rehellinen palaute on kasvattanut rohkeutta tuoda omia näkemyksiä esiin ilman suurempaa kynnystä.”

– Eetu ja Olli

 

Yhteistyö sujuvaa alusta asti

Työskentely opiskelijoiden kanssa tuo reilusti tuoreita näkökulmia ja arvoa nykypäivän yrityksille. Nuorten tukeminen niin urheilussa kuin työelämässä on tärkeä osa CoachToolsin urheilupainotteista taustaa. Haluamme luoda mahdollisuuden oppia tarpeellisia työelämän taitoja, kartoittaa työkokemusta, ja kehittää omia heikkouksia sekä vahvuuksia. Tekevälle tapahtuu aina virheitä, eikä siltä voi välttyä. Tärkeämpää on kuitenkin kasvattaa luonnetta ja oppia omista virheistä. Eetun ja Ollin kohdalla kehitystä tapahtuu jatkuvasti, ja luottaminen omaan tekemiseen on kasvanut.

”Alusta asti tuntui, että saimme mukaan erittäin idearikkaita kavereita, joten on hyödyllistä antaa Eetulle ja Ollille reilusti tilaa ja mahdollisuuksia jakaa omia ideoita ja ehdotuksia. Innokkaat harjoittelijat voivat tuoda uutta näkökulmaa ja luovia ratkaisuja, joita vakiintuneemmat työntekijät eivät välttämättä huomaa. On tärkeää jatkaa heidän tukemistaan, tarjota mahdollisuuksia oppimiseen ja kasvuun sekä luoda kannustava työympäristö.”

– Ari-Pekka Piiparinen, CoachTools