Blog

Kuinka voisin kehittyä valmentajana?

14.12.2022

Kun vuonna 1994 Suomeen tuli ensimmäinen jääpelien maailmanmestaruus, oli tärkeimpinä valmennuksen työkaluina kynä, paperi, fläppitaulu sekä tietysti pilli. Suuri osa näistä työkaluista on edelleen ajankohtaisia ja käytössä olevia työkaluja. Näiden työkalujen rinnalle on tullut myös nykyaikaisia helppokäyttöisiä digityökaluja, joiden avulla valmentajat säästävät aikaa, parantavat laatua ja keräävät dataa yhteen. Voisiko yksi kehityskohteesi valmentajana olla nykyaikaisten työkalujen hyödyntäminen tekemisessäsi?

 

Kyselyillä lisäät ymmärrystä urheilijoista

Nykynuoret ovat jo koulumaailmassa tottuneet arvioimaan omaa onnistumistaan eri yhteyksissä. Kyselyt, oman tekemisen arviointi ja erilaiset keskustelut on tuttuja toimintamalleja nykynuorille. Z-sukupolvi on myös tottunut käyttämään digitaalisia työkaluja – heille digitaaliset työkalut ovat arkipäivää. Kyselyiden tai tapahtumapalautteiden avulla urheilijoilta pystyy keräämään uutta tietoa mitä valmennus ei heiltä välttämättä arjessa kasvokkain saa. Me jokainen olemme erilaisia ihmisiä ja tykkäämme viestiä eritavoilla. Nykyaikaiset valmentajat etsivät uusia malleja lisätä urheilijoiden kuuluvuutta ja haluavat parantaa viestintäänsä. Urheilijan kuuluvuuden tunteella on iso merkitys myös urheilijan sisäiseen motivaatioon.

 

Suunnitelmallisuudella ja tiedon jakamisella laatua tekemiseen.

Monesti valmentajat käyttävät suunnittelussa kynää ja paperia. Edistyneemmät valmentajat on ottanut käyttöön digitaaliset piirtotaulut, joilla piirtävät drillit auki ja jakavat ne Whats appilla valmennustiimille. Nykyaikaisilla työkaluilla pystyt tekemään koko prosessin yhdessä paikassa. Piirrät piirtotaululla harjoitteen ja rakennat valmennustiimin kanssa yhdessä harjoitteista sisällön tapahtumiin. Urheilijat ja valmentajat näkevät tiedot heti ja pystyvät valmistautumaan tapahtumiin jo etukäteen. Seuratasolla taas valmennuspäälliköt helpottavat työtään ja pystyvät jalkauttamaan seuran pelitapaa helposti seuranharjoitekirjastoilla, vaikka eri ikäluokille soveltuvien harjoitteiden kautta. Työkalut ei tietysti ratkaise sitä mitä siellä kentällä tapahtuu, mutta helpottaa taustatekemistä, lisää tietoa ja kerryttää dataa

 

Valmentamisen datalla on arvoa

Parhaimmillaan valmennuksen tukena olevat digityökalut keräävät urheilun datan talteen, jota pystyy hyödyntämään myös tulevaisuudessa. Urheilussa on kerätty toimiston dataa jo vuosikymmen talteen ja nykyaikana niissä urheiluseuroissa, joissa urheilu on tärkeää, panostetaan myös urheilun datan keräämiseen. Moni valmentaja haluaa palata katsomaan mitä kauden aikana on tehty, kun he analysoivat kauden aikana onnistumista. Oman tekemisen arviointi on hyvin tärkeä osa kehittymistä ja ilman dataa se usein perustuu mutu-tuntumaan. Urheilijan tietojen kerääminen talteen auttaa myös yksilöiden kehittämisessä.

 

Ei kaikkea kerralla

Kuten me kaikki tiedämme, on tehokkaampaa panostaa muutamaan asiaa kehityksessä kuin yrittää kehittää kaikkia ominaisuuksia kerralla. Sama pätee myös itsensä kehittämiseen ja esimerkiksi työkalujen käyttöönoton kanssa. Päätavoite on hyvä asettaa kauemmaksi, määritellä matkalle välitavoitteita, seurata etenemistä ja tietysti arvioida onnistumista. Jokaista asiaa ei kannata lähteä muuttamaan kerralla vaan edetä mieluummin stepeittäin. Muutos on aina mahdollisuus ja epämukavuusalueella tapahtuu oppimista. Heräsikö sinulla erilaisia tunteita lukiessasi tätä kirjoitusta – hienoa jos heräsi, muutos on jo alkanut.

 

CoachTools lyhyesti

CoachTools on valmennusalusta, jossa on kaikki tarvittavat valmennustyökalut yhdessä paikassa tapahtumien suunnittelusta urheilijoiden kuulemiseen. Helppokäyttöinen alusta valmentajille ja valmennuspäälliköille, urheilijalähtöisellä lähestymisellä. Tehokkaiden digitaalisten työkalujen avulla säästät aikaa, parannat laatua ja mahdollistat tien menestykseen.