Blog

Ilves Jalkapallo ja CoachTools-valmennusalusta yhteistyöhön

12.11.2021

Ilves jalkapallo kehittää valmennustoimintaansa CoachTools-valmennusalustan avulla huippuvaiheen joukkueiden kanssa. Pilottiryhminä toimii naisten Kansallisen liigan joukkue, Ilves2/A, TFA sekä Ilveksen B-juniorijoukkueet.   Modernit työkalut toiminnan apuna mahdollistavat valmennuksellisen kilpailuedun kovaa vauhtia kehittyvässä suomalaisessa jalkapallossa.

“Etsimme jatkuvasti kilpailuetua ja seuran toimintaa kehittäviä ratkaisuja, haluamme olla edelläkävijöitä suomalaisen jalkapallon kehittämisessä. Digitalisaation mahdollistamat helposti lähestyttävät työkalut valmentamiseen ja sen johtamiseen ovat keskeisessä roolissa toimintamme laadun kehittämisessä tulevaisuudessa. Niiden tuottamalla datalla otamme askelia kohti tiedolla johtamisen aikaa ja pystymme tarjoamaan pelaajille entistä laadukkaamman toimintaympäristön kohti kansainvälistä huippua.”
– Janne Räsänen, Urheilutoimenjohtaja – Ilves Ry Jalkapallo

“Olemme ylpeitä yhteistyöstä Suomen suurimman urheiluseuran kanssa. Samalla kun pystymme tarjota valmennusalustan kehittämään Ilveksen valmennustoimintaa, olemme myös oppimassa millaisia tarpeita huippu valmennuksessa ja sen johtamisessa on. CoachTools ja sen toiminnot ovat tehty valmentajien tarpeita kuunnellen, niin myös tulevaisuudessa tämä on keskeinen toimintamalli meidän DNA:ssa. Tämän vuoksi yhteistyö ja kilpailuedun mahdollistaminen Ilvekselle on meille erittäin tärkeä asia.”
– Teemu Varis, CEO – CoachTools

Helppokäyttöisyys ja monipuolisuus ratkaisevat

Valmennusjärjestelmien jalkauttamisessa seuroissa oleelliseksi tekijäksi on osoittautunut helppokäyttöisyys ja mobiilisuus. Valmennusalustan täytyy olla helposti lähestyttävä ja sen täytyy palvella eri käyttäjäryhmiä urheilijasta valmennukseen ja valmennuksen johtamiseen. CoachTools tarjoaa monipuolisen valmennusalustan, joka tarjoaa laajasti työkaluja arjen helpottamiseen ja tekemisen laadun nostamiseen. Monipuoliset suunnittelutyökalut helpottavat valmentajan työtä harjoitteiden piirtämisestä harjoitustapahtuman suunnitteluun, seuran testitulokset keskittyvät yhdelle alustalle, urheilijoiden kehityssuunnitelmat muuttuvat läpinäkyviksi valmentajan, urheilijan ja valmennuksen johdon kesken. Valmiilla kyseilyillä saat kerättyä tietoa joukkueen ilmapiiristä, urheilijan tavoitteista ja odotuksista, sekä monesta muusta urheilijan kehittymiseen liittyvästä asiasta. Samalla keskität kaiken toiminnan ja tiedon yhdelle alustalle. Oleellisena osana jatkuva palautteen kerääminen antaa valmentajille ymmärryksen urheilijoiden mielialoista ja kokonaisvaltaisesta kuormituksen tunteesta.

“Työni helpottuu, kun voin keskittää valmentamiseen liittyviä työkaluja yhdelle alustalle. Etenkin kuormituksen seuraaminen ja jatkuva palautteen kerääminen helpottavat arkeani. Helppokäyttöisen piirtotaulun avulla piirrän harjoitteet samalle alustalle ja helpotan harjoitusten suunnittelun kokonaisprosessia.”
– Joni Lehtonen, talenttivalmentaja

Urheilijakeskeisellä valmentamisella kohti parasta suorituskykyä

Maailman muuttuessa nopealla tahdilla on myös urheiluseuroissa ymmärretty modernit tavat oppimiseen. Valmennusympäristöllä on ratkaiseva merkitys kehittymisessä. Ympäristön positiivinen ilmapiiri ja kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa ovat oleellisessa osassa. Urheilijan tavoitteiden asettaminen, mittaaminen, seuraaminen oma arvio onnistumisesta ovat merkittäviä tekijöitä kehittymisessä. Jatkuva palautteen saaminen antaa urheilijalle oikean suunnan kehittää itseänsä kohti tavoitteita. Motivoivaan ympäristöön kuuluvat oleellisena osana tunteet kyvykkyydestä, kuuluvuudesta ja autonomiasta. Nykyaikaiset valmennusalustat mahdollistavat mm. näiden asioiden helpon tuomisen osaksi valmentamisen arkea. Valmentajan aika on aina rajallista, arjessa urheilijoiden kohtaamisessa jää aikaa keskittyä oleellisiin asioihin, kun modernit valmennusalustat helpottavat automatisoinnin avulla monia aikaa vieviä tehtäviä

Seuran valmennuslinjan ja -filosofian tehokas jalkauttaminen
Valmennuslinjan ja filosofian jalkauttaminen pitkäjänteinen ja aikaa vievä prosessi. Siihen liittyy keskeisesti teknis-taktisten, fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen linjaaminen. Eri ikävaiheissa painotetaan eri osa-alueella eri tavoitteita, joten kokonaisuus ja sen johtaminen on monimutkainen tehtävä. Nykyaikaisilla valmennusalustoilla voit jalkauttaa seuran valmennuslinjan ja filosofian joukkueille helpommin. Oppimistavoitteet ja niihin liittyvät harjoitekirjastot, sekä valmiit harjoituskokonaisuudet ovat helppo jakaa valmentajien ja pelaajien hyödynnettäväksi. Voit kerätä tietoa ja tukea valmentajia erilaisilla kyselyillä, sekä seurata eri joukkueiden toimintaa sujuvasti helppokäyttöisen CoachTools-sovelluksen kautta puhelimessa.

CoachTools-mobiilivalmennusalusta tarjoaa monipuoliset työkalut valmentajille ja valmennuksen johdolle. Alustalla on mm. työkalut harjoitusten suunnitteluun, harjoitteiden piirtotaulu, harjoitekirjastot, harjoituspohjat, urheilijan tavoitteen asetanta, palautteen kerääminen, valmentajan palautteen antaminen, kuormituksen seuranta, itsearviointi, valmiit kyselyt, ilmoittautuminen ja valmiit raportit.

Lisätietoja, www.coachtools.fi