Blog

Urheilijakeskeisen kausiprosessin tukena kausikyselyt

21.1.2021

CoachTools kausikyselyt on tehty sinulle tukemaan urheilijalähtöistä kausiprosessia. Psyykkisen urheiluvalmennuksen näkökulmasta, ammattilaisten laatimat kyselyt antavat valmentajalle olennaista tietoa urheilijan arvoista ja tuntemuksista. Kyselyt sitouttavat urheilijan tavoitteisiinsa ja toimimaan arvojensa mukaisesti.

Aloituskyselyssä valmentaja saa kattavan tiedon urheilijan tavoitteista, arvoista, joukkueen arvomaailmasta sekä sitoutuneisuudesta. Viikoittain tai kuukausittain toistuvat välikyselyt laittavat urheilijan tarkastelemaan omaa tekemistään sekä antamaan valmentajalle palautetta. Tämän avulla keskittyminen pysyy oikeissa asioissa ja urheilija oppii arvioimaan omaa tekemistään paremmin. Päätöskyselyssä urheilija arvioi onnistumisensa kauden aikana niin itsensä kuin ryhmänsä osalta. Valmentaja saa tietoa kauden ja valmennusprosessin onnistumisesta. Tulokset auttavat valmistautumaan uuteen kauteen.

Näiden lisäksi kauden aikana voi tehdä tarpeen mukaan erilaisia lisäkyselyitä, esimerkiksi koetun autonomian, kuuluvuuden ja kyvykkyyden tunteen kyselyn jonka perustana on itsemääräämisteoria.

Lataa Kausikyselyn esite ja kysymykset​

Kokemuksiemme mukaan näillä stepeillä saat hyödynnettyä kyselyt parhaiten:

Kauden aloituskysely:
1. Käy kauden aloituskyselyn kysymykset läpi yhdessä joukkueen kanssa
2. Varaa joukkueelle aika tapahtuman muodossa kalenterista milloin urheilijat vastaavat kyselyn – näin varmistat, että heillä on aikaa vastata ajatuksella kysymyksiin
3. Käy tulokset rauhassa läpi ja merkitse muistiinpanot urheilijakortin taakse urheilijoiden kohdalla – tästä on apua tavoitekeskusteluissa
4. Käy urheilijan kanssa tavoitekeskustelut, jonka pohjustuksena toimii Urheilijan vastaukset kyselyyn

Kauden välikysely
1.  Lähetä kauden aikana välikysely n. 1-2 kuukauden välein
2. Käy tulokset läpi yhdessä urheilijoiden kanssa

Kauden Päätöskysely:
1. Varaa joukkueelle aika tapahtuman muodossa kalenterista milloin urheilijat vastaavat kyselyn – näin varmistat, että heillä on aikaa vastata ajatuksella kysymyksiin
2. Käy tulokset rauhassa läpi ja merkitse muistiinpanot urheilijakortin taakse urheilijoiden kohdalla – tästä on apua tavoitekeskusteluissa
3. Käy urheilijan kanssa päätöskeskustelut jossa voitte käydä läpi mennyttä kautta ja arvioida miten asetetut tavoitteet saavutettiin.