Dataskyddsförklaring

Dataskyddsförklaring

Detta är företagets register och dataskyddsförklaring i enlighet med personuppgiftslagen (§§ 10 och 24) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).
Uppdaterad 1.7.2019.

Registrerare

Plan&Care Sports Oy
Företagsnummer: 2845110-2
Kaviokatu 24 as. 4 15830 Lahtis, Finland

Kontaktperson för frågor som rör registret
Teemu Varis
[email protected]

Registrets namn

Plan&Care Sports Oy – Kundregister

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Allmänna villkor enligt avsnitt 8 i lagen om personuppgifter;
Förvaltning och underhåll av kundrelationen
Kundbrev och nyhetsbrev
Marknadsföring till egna kunder
Analys och statistik

Innehållet i registret

Grundläggande kundinformation
Namn
Företagets ID
E-postadress
Adress
Telefonnummer
Språk i tjänsten

Kundidentifierare som är relaterade till användningen av onlinetjänster:

Kundens IP-adress (för prenumerationer och inloggning i tjänsten)

Källor för reglerande data

.
Uppgifter som kunderna lämnar om sig själva
Kundens självdeklaration om blockering

Regulärt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna kommer inte att lämnas ut utanför EU eller EES.

Duration för lagring av personuppgifter och företagsuppgifter

Person- och företagsuppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för ändamål som hantering av kundrelationer, domännamnshantering och registerhållning.

De raderas när det inte längre är nödvändigt att behålla dem.

Principer för registersäkerhet

Uppgifterna kommer att lagras i ett tekniskt säkert serverrum. Fysiskt tillträde till serverrummet där uppgifterna finns förhindras genom åtkomstkontroll och andra säkerhetsåtgärder. För att få tillgång till uppgifterna krävs tillräckliga privilegier och autentisering med flera faktorer. Brandväggsteknik används till exempel för att förhindra externa attacker och åtkomst till registerdata. Registerdata säkerhetskopieras på ett säkert sätt och kan återställas vid behov.

Person- och företagsuppgifter behandlas endast av personer som särskilt utsetts av Plan&Care Sports Ltd och våra samarbetspartners och som är anställda av Suomen Hostingpalvelu Oy. Dessa personer kommer att autentiseras till systemen med ett personligt användarnamn och lösenord. Användarna har tystnadsplikt.

Registrerade rättigheter

En registrerad person i registret har bland annat rätt till följande:

Att hos den registeransvarige begära tillgång till de personuppgifter som rör honom eller henne och rätten att få dessa uppgifter rättade eller raderade, att behandlingen begränsas eller att invända mot behandlingen. Den berörda personen har rätt att få uppgifter om honom eller henne som felaktigt har registrerats i registret rättade.
I den mån behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke, rätten att när som helst återkalla samtycket, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket innan det återkallades.
att lämna in ett klagomål om behandlingen av personuppgifter till en tillsynsmyndighet

Samtycken och förbud mot direktmarknadsföring

Kunden har möjlighet att blockera all direktmarknadsföring från Plan&Care Sports Oy genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)