Blog

Hur kan jag utvecklas som tränare?

15.12.2022

Under det senaste årtusendet var de viktigaste verktygen för coachning penna, papper, blädderblock och naturligtvis en visselpipa. Många av dessa verktyg är fortfarande relevanta och används av tusentals tränare. Dessa verktyg har fått sällskap av moderna, lättanvända digitala verktyg som hjälper coacherna att spara tid, förbättra kvaliteten och sammanföra data. Skulle ett av dina utvecklingsområden som coach kunna vara att använda moderna verktyg i ditt arbete?

 

Använd frågeformulär för att öka din förståelse för dina idrottare.

Ungdomar i dag är redan vana vid att utvärdera sin egen framgång i olika sammanhang. Frågeformulär, självutvärdering och diskussioner är bekanta tillvägagångssätt för dagens ungdomar. Generation Z är också vana vid att använda digitala verktyg – för dem är digitala verktyg en del av vardagen. Frågeformulär eller feedback från evenemang kan användas för att samla in ny information från idrottare som tränare inte nödvändigtvis får från dem ansikte mot ansikte i vardagen. Vi är alla olika människor och gillar att kommunicera på olika sätt. Dagens tränare letar efter nya sätt att engagera sig med sina idrottare och vill förbättra sin kommunikation. Idrottarens känsla av anknytning spelar också en stor roll för idrottarens inneboende motivation.

 

Att vara systematisk och dela med sig information är ett kvalitativt sätt att göra saker och ting.

Ofta använder tränare penna och papper för att göra planeringen. Mer avancerade tränare har anammat digitala ritbord för att skissa upp övningarna och dela dem med tränarteamet t.ex. via WhatsApp. Med moderna verktyg kan man göra hela processen på ett och samma ställe. Du ritar en övning på ritbordet och tillsammans med tränarteamet bygger du upp innehållet från övningar till evenemang. Idrottare och tränare kan se informationen direkt och förbereda sig för evenemang i förväg. På klubbnivå kan tränaransvariga underlätta sitt arbete och enkelt implementera klubbens spelstil med klubbövningsbibliotek, även genom övningar som passar för olika åldersgrupper. Naturligtvis löser verktygen inte det som händer på planen, men de gör det lättare att göra bakgrundsarbete, samla in mer information och spelardata.

 

Träningsdata har ett värde

I bästa fall samlar digitala verktyg in relevant idrottsdata som kan utnyttjas i framtiden. Inom idrotten har man länge samlat in sk. ”kontorsdata”, och numera fokuserar idrottsföreningar, som vill satsa på det sportsliga, också på att samla in idrottsdata. Många tränare gillar att gå tillbaka och titta på vad som gjordes under säsongen när de analyserar säsongens framgång. Att utvärdera sina egna prestationer är en mycket viktig del av utvecklingen och utan data bygger det ofta på en magkänsla. Att samla in data om idrottare hjälper också till med individuell utveckling.

 

Inte alla på en gång

Som vi alla vet är det effektivare att investera i några få saker i utvecklingen än att försöka utveckla alla färdigheter på en gång. Samma sak gäller till exempel för självutveckling och införandet av verktyg. Det är bra att sätta upp ett mer långsiktigt mål, definiera milstolpar längs vägen, övervaka framstegen och naturligtvis utvärdera framgången. Det lönar sig inte att börja förändra allt på en gång, utan det är bättre att gå framåt steg för steg. Förändring är alltid en möjlighet, och inlärning sker i områden utanför bekvämlighetszonen. Kände du några blandade känslor när du läste den här artikeln – bra om du gjorde det, då har förändringen redan börjat.

 

Kort om CoachTools:

CoachTools är en coaching plattform med de allra viktigaste verktygen på ett och samma ställe, från planering av evenemang till att förstå den enskilda idrottaren. En lättanvänd plattform för tränare och sportchefer, med ett atletcentrerat tillvägagångssätt. Med hjälp av kraftfulla digitala verktyg sparar du tid, förbättrar du kvaliteten och skapar bättre förutsättningar för framgång