Blog

Moderna verktyg för att hjälpa till att styra klubbens coachning  

6.12.2022

”Vi i Nummelan Palloseura vill utveckla det sportsliga i klubben och därför är vi också villiga att investera i verktyg som hjälper våra tränare. ”  

Idrottsklubbar har i flera år investerat i digitala verktyg för att kunna hantera webbsidor, sköta fakturering, ordna evenemang och samla in till exempel närvarodata från sina idrottare. Klubbar som bryr sig om den sportsliga utvecklingen har också börjat investera i digitala verktyg för coaching. Med moderna coachingverktyg kan du lätt samla in sportdata, centraliserat lagra träningsinnehåll och planer och kunna lyssna närmare på idrottarnas känslor och tankar.

”Vårt mål var att hitta ett verktyg som skulle göra det möjligt för oss att samla in tränardata från alla åldersgrupper i klubben. Vi ville förenhetliga tillvägagångssättet så att informationen inte skulle vara spridd på hundratals olika ställen och vara helt omöjlig att bearbeta. Vi vill också kunna dela information mellan tränare. Därför ville vi hitta en plattform för att samla in all tränardata för framtida användning och analys.” Nina Åberg, verkställande direktör, NuPS  

Mikko Parviainen, ordförande för NuPS, tillägger: ”Vi har cirka 1 000 medlemmar, så antalet tränare i klubben är också stort. Om vi vill utveckla det sportsliga, hitta bästa praxis inom klubben och dela kunskap, behöver vi ett verktyg för att samla in vår sportsdata. Vikten av att göra saker och ting systematiskt och samla in data har erkänts i affärsvärlden under lång tid – varför skulle vi inte kunna dra samma lärdomar inom idrotten? Vi i Nummelan Palloseura vill utveckla det sportsliga och därför är vi villiga att investera i verktyg som hjälper våra tränare. ”

 

Inlärning sker utanför bekvämlighetszonen

Frasen i titeln är säkert en fras som alla tränare har använt när de tränat idrottare. Även om frasen är uttömd är den också helt sann. Tränare tar ofta ut idrottarna ur deras bekvämlighetszon, där idrottaren utsätts för en rad olika känslor. Genom dessa känslor lär man sig och förstår nya aspekter av sig själv. Tränare vill också lära sig nya saker och utmana sig själv utanför bekvämlighetszonen. För många tränare kan nya arbetsmetoder eller implementering av nya verktyg innebära att ta steget ut från denna bekvämlighetszon.

 ”När vi valde ett coachingverktyg var användarvänligheten vår högsta prioritet. Vi har många tränare med olika bakgrunder. Efter att nu ha använt CoachTools i ett år kan jag säga att användbarheten i CoachTools är i en klass för sig själv. Den slår alla andra plattformar, och jag har aldrig stött på en plattform i mitt yrkesliv som är så lätt att använda, trots att jag arbetar med flera verktyg i mitt civila arbete.” säger Mikko Parviainen Ordförande och tränare i NuPS  

”Vi tittar också på längre sikt, 3-5 år framåt i tiden. Inför den kommande säsongen är det viktigt att vi lär oss använda plattformen för planering i alla lag och på så sätt få insyn i vår verksamhet. Klubbens tränare kommer att kunna stödja lagen och övervaka deras prestationer. Detta kommer också att kräva en stark insats från klubbens sida för att möjligast effektivt kunna stöda de nya användarna i implementeringen av plattformen i de enskilda lagen. Lyckligtvis får vi starkt stöd av CoachTools experter för att göra detta.” Nina Åberg, verkställande direktör, NuPS 

”Det är fantastiskt att arbeta med NuPS. Vi började samarbeta för ett år sedan och det är fantastiskt att vi kunde hålla alla de löften vi gav förra säsongen när det gäller plattformens användarvänlighet och funktioner. Vi har också lärt oss mycket av NuPS, vilket är viktigt för oss. Det har varit roligt att se att klubben vill utveckla sin idrottsverksamhet på lång sikt. Förändringar i idrottsföreningar tar tid och det är ofta mer ett maratonlopp än en sprint. Vi är mer än glada över att delta i detta maratonlopp och lovar att springa hela sträckan tillsammans.” säger Eero Juvonen, kundansvarig på CoachTools.  

Förändring sker ett steg i taget

På klubbnivå är det bra att ta en förändring steg för steg. Det är bra att definiera kortsiktiga mål för förändringen, vilket gör det lättare att övervaka och hantera förändringen. När det gäller coachningsverktyg är de första målen att införa planeringsverktyg och bygga upp övningar på plattformen. Människor tar dock till sig saker i olika takt och det är bra att tillåta människor att gå snabbare än planen om de så önskar.

 ”Jag arbetar som målvaktstränare för NuPS och U16-landslaget. Det var trevligt att ha plattformen tillgänglig i klubben, eftersom jag redan var van vid att använda den i landslaget. Förutom de grundläggande funktionerna har jag haft stor nytta av plattformens funktioner för reflektion och frågeformulär. Jag har just deltagit i en utbildning om mental coachning för finska tränare, vilket inspirerade mig att aktivera idrottarna med frågeformulär. Det var mycket enkelt att skapa undersökningar och samla in data från spelarna via CoachTools. Jag tror att vi som klubb också kommer att gynnas i det långa loppet genom att lära känna våra idrottare bättre och följa deras humör. Men som klubb tar vi nu ett steg i taget. Först funderar du på det, sedan gör du motstånd och först därefter hoppar du in i det nya. Det var det som hände mig, men jag är glad att jag kunde hoppa in snabbt.” Ville Anttonen, målvaktstränare NuPS  

 

Kort om CoachTools:

CoachTools är en coaching plattform med de allra viktigaste verktygen på ett och samma ställe, från planering av evenemang till att förstå den enskilda idrottaren. En lättanvänd plattform för tränare och sportchefer, med ett atletcentrerat tillvägagångssätt. Med hjälp av kraftfulla digitala verktyg sparar du tid, förbättrar du kvaliteten och skapar bättre förutsättningar för framgång