Blog

Uppföljning av idrottarnas träningsbelastning

20.9.2022

Kunskapsbaserad ledning är ett ord som ofta upprepas när man pratar om modern coaching. I samband med atlet-centrerad coachning är syftet att samla in mer och mer information om hur idrottaren upplever träning och belastning. Tränare vill övervaka den belastning som idrottaren känner på evenemangsbasis och naturligtvis på lag- / gruppnivå som helhet. Ofta samlas information på olika databanker eller direkt på papper efter övningar. Informationen är fragmenterad och kanske inte ens är tillgänglig för alla som behöver den. Med moderna digitala verktyg gör du det ännu enklare att samla in, dela och spåra information.

Träningssessionens upplevda belastning (session-RPE)

Ett av de vanligaste metoderna inom sport för att mäta idrottarens upplevda belastning kallas RPE (Rating of Perceived Exertion). Session-RPE (sRPE) används som ett internt belastningsbedömningsverktyg för träningssessioner. I denna metod utvärderar idrottaren sin egen belastningskänsla (skala 0/1-10), som multipliceras med träningens minutlängd. Med hjälp av denna siffra kan man uppskatta belastningen hos en idrottare mellan olika händelser, dagar eller veckor. När du planerar ett träningspass kan tränaren definiera måltillståndet för belastningen och jämföra det med idrottarnas känslor efter träningen. Detta ger också bra insyn till hur olika idrottare upplever träningen.

Akut och kronisk belastningsuppföljning (ACWR)

Belastningsindex, eller sRPE, kan användas för att beräkna förhållandet mellan akut och kronisk belastning. ACWR (Acute: Chronic Workload Ratio) är en av de modeller som används för att beräkna förhållandet mellan belastningar. Akut belastning avser belastningen under föregående vecka och kronisk belastning avser den genomsnittliga belastningen under de föregående fyra veckorna. Förhållandet mellan akut och kronisk belastning erhålls genom att dividera den akuta belastningen med den kroniska belastningen (medelvärde). Det finns även andra beräkningsmodeller (t.ex. viktat medelvärde som ger en högre vägd belastning för den senaste veckan jämfört med de fyra föregående veckorna).

Tolkning av ACWR-förhållandet: mindre än 0,8 (underbelastning), 0,8 – 1,3 (optimal belastning), mer än 1,5 (överbelastning). Tolkningarna är dock vägledande. Det finns skillnader mellan sport och idrottare, skador och träningshistoria påverkar i hög grad lasttoleransen, liksom skaderisker. Under träningsperioder är belastningsvariationen normal. Dessa tolkningar ger dock riktning åt bedömningen av belastningen.

Utnyttja moderna verktyg som hjälp för uppföljning

De moderna lättanvända coachningsverktygen gör det lättare att samla in information från idrottare. Med hjälp av dessa verktyg kan informationsinsamlingen centraliseras och den är tillgänglig för alla som behöver den. Om en idrottare spelar i flera lag, deltar i akademins morgonträningar eller med landslaget så kan informationen samlas in på ett och samma ställe. Med hjälp av CoachTools coachingplattform får du dessutom färdiga idrotts- och lagspecifika rapporter med sRPE- och ACWR-data förberäknade. Som coach blir din uppgift att hålla koll på informationen och reagera enligt den.