Blog

Sveriges största hockeyklubb investerar i tränarverktyg

12.9.2022

Inom coaching, liksom inom många andra områden, förbättrar planering kvaliteten på det som görs. Inom idrott sker planeringen traditionellt sett på tränarens blädderblock eller med papper och penna. Informationen lagras i tränarens huvud eller i bästa fall på en hylla i en mapp. Om information ska lagras eller delas inom en klubb finns det ofta inga effektiva kanaler för att göra det, vilket skulle effektivera tränarnas arbete.

”Vi vill förse våra coacher med moderna verktyg som gör att vi kan stödja coacherna samtidigt som vi ger dem självständighet i sitt arbete. Vi kan distribuera material direkt till tränarna genom övningsbibliotek, men samtidigt kan tränarna också skapa sina egna övningar och bygga upp innehåll för evenemang. Jag kan själv följa planerna i bakgrunden och ge feedback – påväg till träningarna kan jag se innehållet direkt från min mobil.” säger Bernt Thorén Ungdomsansvarig i Västerås IK

 

Effektivitet med hjälp av moderna verktyg

Det finns många digitala verktyg ute på marknaden, men ofta löser de bara en utmaning på tränarnivå. De vanligaste verktygen som används i hockey är ritbordet och videoverktyget. Verktygen används separat och materialet distribueras via olika kommunikationskanaler. Moderna coachningsplattformar underlättar denna utmaning genom att samla alla nödvändiga verktyg på en enda plattform.

”Det bästa med CoachTools är dess användarvänlighet och mångsidighet. Samma plattform fungerar både för klubbens heltidsanställda personal och för tränarna. Vi kan arbeta effektivare och fokusera vår tid på de områden där den mest behövs. Vi tar ett steg i taget, och under den pågående säsongen kommer vi att lansera plattformen för några av våra lag. Vårt mål är att utöka användningen till andra lag under kommande säsonger. Vi är mycket nöjda med starten och framför allt med CoachTools kundservice. Tack till Eero för hans hjälp med implementeringen.” fortsätter Andreas Svensson Ungdomsansvarig i Västerås IK

 

Hur man i praktiken tar nya modeller i bruk

Det är ofta en utmaning att ändra verksamhetsmodeller i klubbvärlden. Resurserna är ofta begränsade och det finns många flaskhalsar i vardagen som slöser tid. På lång sikt kan förändringar spara tid och göra livet enklare, men i början av förändringen är tiden dyrbarare och starten är ofta den viktigaste punkten.

”På CoachTools har vi förstått den här utmaningen och baserat på vår erfarenhet har vi byggt upp olika modeller för att stödja implementeringen. Modellerna varierar sig från eget ibruktagande till djupare stöd under säsongen i form av utbildning, uppföljning och kundservice. Nyckeln är naturligtvis att förstå kundens behov och nuvarande situation – vad förändringens målsättning är. Västerås hade ett tydligt behov som vi kunde bidra till. Vi är hedrade över att få vara med och stödja vardagen i Sveriges största hockeyklubb och samtidigt få en djupare förståelse för Västerås vardag. Genom att arbeta tillsammans utvecklas vi också.” säger Eero Juvonen från CoachTools.

 

CoachTools är en coaching plattform med de allra viktigaste verktygen på ett och samma ställe, från planering av träningar till att förstå den enskilda idrottaren. En lättanvänd plattform för tränare och sportchefer, med ett atletcentrerat tillvägagångssätt. Med hjälp av kraftfulla digitala verktyg sparar du tid, förbättrar kvaliteten och skapar bättre förutsättningar för framgång.

www.coachtools.net

Ytterligare information:

CoachTools:
Eero Juvonen
+46 76 403 6709
[email protected]

Västerås IK:

Bernt Thorén
[email protected]

Andreas Svensson
[email protected]